Kunnskapsløftet skal i perioden 2006-2011 evalueres ved hjelp av en rekke ulike analyser og prosjekter. Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo har fått oppdraget med å analysere reformens forutsetninger. Nå foreligger den første delrapporten fra dette prosjektet. Den viser at mange skoleeiere har hatt vanskeligheter med å utforme gode lokale læreplaner og strategiske dokumenter for læreplanreformen. Rapporten forklarer dette med at styringsdokumentene fra sentrale utdanningsmyndigheter i for liten grad har gitt nødvendig støtte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. mai 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer