Fylkestinget godkjente onsdag et forprosjektet for et byggeprosjekt på Kristiansand katedralskole Gimle. Prosjektet omfatter et samlet nybygd bruttoareal på 1 734 kvadratmeter, nødvendig tilkoplingsareal og ombygging av arealer i eksisterende bygg. Investeringsrammen for prosjektet er beregnet til 72,5 millioner kroner. Fylkestinget godkjente også en fremdriftsplan som innebærer at detaljprosjektering og anbudskonkurranse skal gjennomføres i løpet av sommeren og høsten i år. Byggestart vil bli i juni 2009. Byggeprosjektet skal være ferdigstilt i juni 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2008 | Skriv ut siden