Det legges nå opp til å utvide bompengeinnkrevingen knyttet til Listerpakken fra 15 til rundt 19 år beregnet fra februar 2003 da innkrevingen startet. Bompengetakstene vil bli justert i takt med prisstigningen. En slik takstjustering ble for øvrig nylig foretatt. De fem kommunene som berøres av det omfattende veiutbyggingsprosjektet i vestre Vest-Agder er sammen med fylkeskommunen enige om å gjennomføre alle prosjektene i den opprinnelig Listerpakken til tross for økte kostnader. Fylkestinget fattet de endelige beslutningene onsdag.

Det skal sendes søknad til Stortinget via Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet om å utvide innkrevingen til å kunne hente inn til sammen 740 millioner kroner. I tillegg legges det blant annet opp til at innkreving i ny bomstasjon på riksvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal starter så snart den nye strekningen på denne riksveien fra Hanesund til Sande settes under trafikk.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Vest- Agder fylkeskommune og en styringsgruppe, ledet av fylkesordfører Thore Westermoen og bestående av blant annet ordførerne i Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad, utarbeidet et grunnlag for fullfinansiering av Listerpakken. Samtlige fem kommunestyrer har sluttet opp om en strategi for å oppfylle dette blant annet ved å forlenge bompeinnkrevingsperioden. Tiltakene i forslaget til fullfinansiering av Listerpakken forventes å styrke finansieringen med de 290 millioner kronene som veietatens beregninger finner behov for.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2008 | Skriv ut siden