-Vi tror ordførerne i Flekkefjord og Kvinesdal har rett når de mener at en kommunesammenslåing vil komme i løpet av 10-15 år. Da blir spørsmålet om hvor grensene skal gå i forhold til det som i dag utgjør Listerrådet. Ønsker vi oss en Lister-kommune, med de seks kommunene som i dag utgjør det interkommunale samarbeidet, eller ønsker vi oss andre kommunale grenser? Vi har tidligere oppfordret kommunene til å starte diskusjonen, og kanskje er det nettopp det Listerrådet bør gjøre, slik at man kommer i forkant av statlige pålegg, utfordrer avisen Agder på lederplass.

Lederen tar utgangspunkt i at Listerrådet, som består av de seks vestligste kommunene i Vest-Agder, ikke har annen funksjon enn å anbefale felles løsninger for de seks kommunene. Det er kommunestyrene som har beslutningsmyndigheten. Rådet betegnes som godt egnet i forhold til det å komme med råd, ideer og innspill

Avisens leder uttrykker stor sans for interkommunalt samarbeid og mener at et tettere samarbeid kommunene imellom er både viktig og riktig. -Men til syvende og sist bør det ligge et reelt ønske om en kommunesammenslåing til grunn for de samarbeidende kommuner. Det kan man i dagens politiske klima bare drømme om, skrives det i lederen.
Avisen Agder har flere ganger agitert for at kommunene i vest reelt bør diskutere seg frem til nye kommunestrukturer som virker naturlige og som hører sammen rent geografisk. -Etter vår oppfatning er det bedre å starte det prosjektet i forkant av at en eller annen byråkrat setter seg med norgeskartet og tegner røde streker nærmest etter eget forgodtbefinnende, uttrykkes det på lederplass.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2008 | Skriv ut siden