I går ble resultatene fra forskningsprosjektet ”Bortvalg og kompetanse” i regi av Stiftelsen Norsk institutt for studier av forskning og utdanning lagt frem på et seminar i Kristiansand for skolefolk i grunnskoler og videregående skoler. Den omfatter 10.000 ungdommer fra sju fylker på Østlandet og viser at bare to av tre elever i disse fylkene klarer kravene i videregående skole. John Einar Kvam som er Kristiansand kommunens MMM prosjektleder mener kommunen må gripe fatt i funnene i forskningsprosjektet. Grunnskolene i Kristiansand vil forberede elevene enda bedre på overgangen til videregående skole.

-Vi må gjøre mer allerede i barneskolen for at elevene skal få gode arbeidsvaner. På den måten kan vi styrke muligheten for at elevene får bedre karakterer på 10. trinn. Vi må også bli bedre til å se, og tilrettelegge bedre for, den enkelte elev. Jeg tror også skolen må bli enda bedre til å fortelle elevene hva de ulike studieretningene på videregående skolene innebærer, allerede fra 8. trinn, sier John Einar Kvam på kommunens nettsider. MMM-prosjektet han er sentral i står for mestring, motivasjon og måloppnåelse. Prosjektet gjennomføres av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Hensikten er å få flere til å fullføre og bestå videregående skole.
Undersøkelsen på Østlandet viser blant annet at 66 prosent av de som gikk ut av 10. trinn i 2002 besto videregående opplæring og fikk enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse. 15 prosent av elevene sluttet i løpet av videregående skole. De siste 20 prosentene gjennomførte videregående, men uten å bestå.
På seminaret ble det klart at svake karakterer i 10. trinn er det som sterkest bidrar til at ungdommer ikke består eller fullfører videregående skole. Kjønn og sosial bakgrunn spiller også inn. Det er dokumentert sammenhengen mellom foreldrenes utdanning og barnas prestasjoner på videregående skole. Flere jenter enn gutter får studiekompetanse fra allmennfag. Det er også flere gutter enn jenter som enten slutter eller ikke klarer kravene for å bestå videregående skole. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer