En rekke spennende synspunkter og erfaringer kom fram da fylkeskommunen i Aust- og Vest-Agder, Regionrådet Setesdal, Evje utvikling  sammen med Landbruksavdelingene ved Fylkesmennene i Agderm, nylig arrangerte konferanse om framtidsbygda. Dagen var delt inn i to tema:Hvordan skape framtidsbygder?Stedsutvikling som strategi.I forbindelse med konferansen ble det også invitert til en foto-konkurranse. Tirsdag 29. april publiserte avisen Fædrelandsvennen en rekke av disse bildene (3 sider i avisen og flere på nettet: http://www.fvn.no/bilder/bildeserier/article579304.eceMer informasjon og presentasjonene fra konferansen finner du ved å følge lenken.

Hvordan skape framtidsbygder?
  • Viss bygda ikkje fantes.... -  Andreas Hompland
  • Småsamfunnssatsing - Roy Michaelsen (varehandelkonsulent)
  • Den aktive kommunen - Anne Britt Ruderaas

Stedsutvikling som strategi.

  • Stedsutvikling små steder - Michael Fuller.Gee, sjefsarkitekt, Husbanken Sør
  • Å skape et sted - Bente Urdal, rådmann, Iveland kommune
  • Hvordan skape attraktive tettsteder - Erfaringer fra stedsutvikling i Konsmo og Byremo - Tønnes Seland, ordfører i Audnedal
Andreas Hompland:

 Den lille og smale distriktspolitikken har skranta. Den breie og store regionalpolitikken har ikkje gått i distrikta sin favør. Men endå alvorligare er det at den djupe distriktspolitikken har gått på tomgang. Mange er fulle av god vilje, repetisjonsretorikk og utslitne virkemiddel.

Den djupe distriktspolitikken dreier seg ikkje om tiltak og virkemiddel, men om tiltru, verdiar og visjonar. Krav om pengar og tiltak kan ikkje erstatta kvalitet og truverdighet i oppdaterte begrunnelsar for korfor heile landet skal haldast i hevd.

Roy Michaelsen:

Butikken er en del av infrastrukturen i bygdene og må behandles deretter. -like viktig som skolen, vei, vann og kloakk! Agder kommunene og fylkene, tar butikkene på alvor i arbeidet med småsamfunnssatsingen!!

Anne Britt Ruderaas:

Om markedsføring av fjellregionen og assistert tilflytting.

Michael Fuller-Gee:

Om stedsutvikling som strategi og stedsutvikling av små steder.

Bente Urdal:

Hovedmål: Utvikling av Iveland sentrum – lokal identitet og vekst
Delmål: Engasjere innbyggere, politikere, frivillige organisasjoner, næringsliv mv i utviklingsarbeidet.
Om prosjektet og videre arbeid.

Tønnes Seland:

Mulighetsstudie av Byremo og mulighetsstudie av Konsmo.
Erfaring fra stedsutvikling i Konsmo og Byremo IV - ordfører Tønnes Seland
    

av Macdonald, Cheryl, publisert 29. april 2008 | Skriv ut siden