Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 200.000 kroner til
Michael Bowen: Love med fregner.
gjennomføring av blant annet en katalogisering av Wenneslandsamlingen. Samlingen med beatkunst på Kristiansand katedralskole Gimle og Universitetet i Agder, som er gitt av Reidar Wennesland, er den største i sitt slag utenfor USA. Vest-Agder fylkeskommune har også de tre siste årene gitt en årlig sum til restaurering av kunstsamlingen på Kristiansand katedralskole Gimle, et arbeid som blir gjort i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum. Samlingen er ikke katalogisert og det er den oppgaven en nå tar sikte på å få gjennomført.

Fra Dr. Reidar Wenneslands stiftelse er det tilkjennegitt at det er sterkt ønskelig at samlingen blir katalogisert. Dette arbeidet må gjennomføres for å få både en helhetlig gjennomarbeidet oversikt over samlingen, og å få dokumentert hvilken tilstand de enkelte kunstverk er i. Deler av kunsten er noe tilfeldig plassert. Det trengs en oversikt for å få en mer profesjonell oppfølging. Også på grunn av økt oppmerksomhet rundt samlingen, er det påkrevd med bedre registrering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2008 | Skriv ut siden