Fylkesutvalget bevilget i går 100.000 kroner til gjennomføring av Kråkespelet i Spangereid i Lindesnes kommune til sommeren. Kråkespelet har etter starten i år 2000, vært satt opp i 2002 i forbindelse med at Sørlandet feiret 100 år. Og deretter annet hvert år; i 2004 og 2006. Vest-Agder fylkeskommune har vært inne med større bidrag de to første årene, og noe mindre tilskudd de siste gangene. Spelet om Kråka har vært et samarbeidsprosjekt mellom Agder Teater, Vest-Agder fylkeskommune, Lindesnes kommune, Spangereid Amatørteaterlag og Lindesnes ungdomslag.

Vest-Agder fylkeskommune valgte temaet smeltedigel for sine satsinger i forbindelse med tusenårsskiftet. Temaet smeltedigel sier noe om fylkets struktur, natur og kultur - Vest-Agder som grenseområde mellom Østlandet og Vestlandet og en møteplass for ferdsel fra vårt eget land og fra verden for øvrig. Et sted der mange tradisjoner og impulser møter hverandre, fra øst og vest, sør og nord. Slik var det også i folkevandringstiden - 400 til 600 etter Kristus som utgjør rammen Lindesnes kommunes kommunevåpen i miniformatrundt Kråkespelet. Av alle funnene som er gjort fra denne tiden rundt om i kommunene i Vest-Agder har det blitt utviklet rike og mangfoldige kontaktnett langt utover Norges grenser. Dette er også sagnet om Kråka et godt eksempel på. Sagnet finnes i mange varianter, skriftlig og muntlig i inn- og utland, og knyttes lokalt til konkrete steder som Kråkevika der fremføringen av spelet finner sted. Spelet har dermed en god regional forankring og betydning.

Lindesnes har i mange år hatt et rikt og allsidig amatørteaterliv. Oppsetningen hadde ikke vært mulig uten disse lokale gruppene. Fra lokalmiljøet har det ved hver fremføring vært med rundt 200 frivillige.

Oppsetningen av Kråkespelet i 2008 har et totalbudsjett på rundt 700.000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2008 | Skriv ut siden