I begynnelsen av april dro for andre gang en gruppe ansatte i fylkeskommunen til Institutt Igalo i Montenegro. Fylkeskommunen har valgt å ta del i et tiltak Kristiansand kommune startet opp i 2002. Det har opprinnelig vært innrettet på gi brukere av omsorgstjenester i Kristiansand et utvidet tilbud for å bli friskere. Med tiden har også ansatte kunnet ta del i tiltaket gjennom å få helsefaglig behandling som gir mulighet til å komme tilbake i arbeid eller hindre sykemelding.

-Fra Kristiansand kommunes side er vi interessert i å få med andre kommuner og fylkeskommuner på opplegget i Igalo. Det er gledelig at Vest-Agder fylkeskommune ble med som samarbeidspartner i fjor. I etterkant er det konstatert at de som har deltatt gjennomgående har hatt positivt utbytte helsemessig, sier Anne Grete Widding, som er kommunens nøkkelperson i prosjektet.

Hun opplyser at målsetningen med rehabiliteringsreisene til Montenegro i det tidligere Jugoslavia er

Anne Grete Widding
Anne Grete Widding
flere. Det ene er å bidra til utvikling av området som i flere år har vært rammet av sanksjoner som følge av krigen i Jugoslavia. Et tiltak i så måte er å satse på det høye kompetansemiljøet instituttet representerer for å sikre videre drift og sysselsetting. Videre er det et mål å gi brukere av omsorgstjenester et utvidet tilbud som kan bidra til bedret funksjonsevne. Og ikke minst å gi ansatte et tilbud for å hindre sykemelding eller å få sykemeldte tilbake til arbeid.

Da krigen raste i Jugoslavia rundt årtusenskiftet var instituttet i Igalo ute av drift. En av de sentrale medisinske fagpersonene Zoran Paunivitch sier at en allikevel overkom de vanskelige tidene og beholdt det meste av kompetansen. Han opplyser at instituttet tidlige var nasjonal eiet. Nå er en i en brytningstid hvor private investorer er ønsket. -Instituttet har en sterk fordel gjennom sin gunstige klimatiske lokalisering. Det er imidlertid behov for oppgradering av bygninger og teknologi. Vi trenger også en nytenkende ledelse og ny driftsfilosofi, sier Paunovitch. Han uttrykker glede over det gode samarbeidet med Norge - ikke bare med Kristiansand og Vest-Agder – men også de gode relasjonene til Rikshospitalet.

av admin, publisert 18. april 2008 | Skriv ut siden