Det er nå klart at Vest-Agder fylkeskommune ser positivt på planene til etablering av ”Hidra skjærgårdssenter” i Flekkefjord. Senteret anses å ville representere en unik nyskaping innen den lokale og regionale kultur-, nærings- og reiselivsutviklingen. Initiativtakerne ser det som mulig å trekke 100 000 besøkende til stedet årlig. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag sin tilslutning til videre arbeid med å avklare eierskap og utarbeiding av en reguleringsplan. Dette medfører et finansieringsbehov på 325.000 kroner. Vest-Agder fylkeskommune vil dekke inntil 200.000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden