Fylkesrådmann Tine Sundtoft har bedt Aust-Agder fylkeskommune om uttalelse i saken: ”Videre planarbeid for Søgne videregående skole.” I en henvendelse til nabofylkeskommunen opplyser hun at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å se planene for Søgne videregående skole i sammenheng med utviklingstrekk i hele Kristiansandsregionen. Det gjelder befolkningsprognoser, alternative muligheter for utvidelse av skolekapasitet og inntaksproblematikk..

Et av spørsmålene fylkesutvalget bes gi svar på i dag er om utvidelsen av kapasiteten for videregående skoler i Vest-Agder de neste 10 – 15 årene bør skje ved utvidelse av Søgne videregående skole, nybygging av videregående skole i Randesund eller ved utnyttelse av Møglestu videregående skole.

I saksfremlegget til fylkesutvalget innstiller fylkesrådmann Arild Eielsen blant annet på at Aust-Agder fylkeskommune ikke kan se at det samlet sett er hensiktsmessig at det bygges en ny videregående skole i Randesund, samtidig som Møglestu videregående skole har ledig kapasitet. Møglestu videregående skole kan på lengre sikt bygges ut og tilby flere utdanningsprogram dersom det er elevgrunnlag for dette.

Det presiseres at dersom det anses som en løsning bør søkere fra Kristiansand i så fall overføres til Møglestu videregående skole etter geografiske/trafikale kriterier. Søkere øst for Varoddbroa kan henvises til tilbud ved Møglestu videregående skole.
Høsten 2007 var elevkapasiteten i Kristiansand maksimalt utnyttet, og alle plassene var fylt opp. Det er behov for mer skolekapasitet i regionen, i alle fall de nærmeste 5 årene.
Møglestu videregående skole kan på kort sikt ta imot flere elever innen de fleste utdanningsprogram skolen nå tilbyr. Skolen har en kapasitet på ca 500 elever og har inneværende år ca 380 elever.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2008 | Skriv ut siden