Det var fylkestingsrepresentant Melinda Kvinlaug fra Venstre som tok opp de problemene som hersker med å få åpet institusjonen. Hun viste i en interpellasjonen til at det lenge har eksistert et prekært behov for et tilrettelagt tilbud for barn som har vært ofre for menneskehandel. I november i fjor var det klart for å sette i gang virksomheten ved ressurssenteret. På grunn av statlige innkjøpsregler har det imidlertid ikke vært mulig å få senteret i drift og de ansatte er permittert.

Melinda Kvinlaug utfordret fylkesordfører Thore Westermoen til å legge press på departementet for å få en endring av regelverket slik at de 20 permitterte personene ved Cocoon Ressurssenter kan komme i gang med arbeidet. Fylkesordføreren uttrykte seg positiv til å ta kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet og bidra til at saken blir løst snarest mulig.

av admin, publisert 23. april 2008 | Skriv ut siden