Da fylkestinget onsdag oppsummerte et todagers temamøte om undervisning slo fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) fast at fylkespolitikerne har hatt mer fokus på tilbudsstruktur og økonomi knyttet til videregående opplæring fremfor kvalitet på undervisningen og de resultater elevene oppnår. -Ingen av oss vil ha det slik at norske elever kommer dårlig ut i internasjonale undersøkelser og slik at at elever i Vest-Agder skårer dårlig nasjonalt. Vi må finne frem til hva vi skal sette inn av tiltak. Det finnes ikke noen klar fasit, men jeg tror noe av utfordringen ligger i det som skjer i klasserommene. Det må settes visse standarder for god læring og god adferd, sa fylkesordføreren.

Christian EikelandNestleder i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning Christian Eikeland (Frp) vil ha mer undervisning, mer arbeidsro og bedre orden i klasserommene. -Statistikk viser at rundt 30 prosent av en skoletime går vekk til ikke-faglige gjøremål. Dette må vi ta inn over oss og gjøre noe med. Lærerens autoritet må styrkes og disiplinen må innskjerpes. Vi må i tillegg bruke mer energi på å måle resultater i videregående skole. Det har vi vært for lite fokusert på, sa Eikeland.

Johnny Abrahamsen (Ap), medlem i hovedutvalg for kultur og utdanning, vil at videregående skolerJohnny Abrahamsen AP i Vest-Agder må sette seg som mål å bli best i landet. Han mener vi må tilbake til mer klasseromsundervisning. -Det må også gjøres noe med disiplinen. Det bør være en selvfølge at det skal være god disiplin i videregående skole. Det er også nødvendig med en kompetanseheving av lærerne. De må ha få økt kompetanse i anvendelse av nye metoder og nytt utstyr og kunne tilpasse undervisningen til kravene arbeidslivet stiller til faglige kunnskaper, sa han og reiste spørsmål om det har vært for mange skolereformer.

Åse Tønnessen Sæbø KrF VenneslaGruppeleder Åse Tønnessen Sæbø i KrF var opptatt av den store gruppen elever som ikke finner seg til rette i skolen. Disse bidrar ofte til uro, krever mye energi og ødelegger undervisningen. Det er viktig at noe blir gjort i forhold til denne elevgruppen, sa hun. Hun etterlyste større krav til elevenes tilstedeværelse. Før hadde vi i Vest-Agder en regel om maksimalt 15 prosent fravær uten at det fikk konsekvenser. Nå finnes ingen slik regel. -Går det an at vi innfører en slik regel, spurte hun.Helge Sandåker Ap

Helge Sandaker (Ap) var opptatt av mål og resultater. -Vi må være konkrete på hvor vi setter oss som mål å være innen et gitt tidspunkt. De målene vi blir enige om må være målbare. Det må gis jevnlige rapporter om hvordan utviklingen mot målene er, sa han.

Vidar S KleppeVidar Kleppe fra Demokratene tok til orde for at fylkeskommunen må få utarbeidet en handlingsplan for undervisningsvirksomheten. Han ba om at hovedutvalg for kultur og utdanning får ansvaret for å få en slik plan på plass. Kleppe vil også at det igangsettes et prøveprosjekt om fravær i Vest-Agder.

Hovedutvalg for kultur og utdanning vil nå sortere de innspill som fremkom i temamøtet og klargjøre de prosesser som bør gjennomføres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer