31. mars hadde 97,4 prosent av alle hustander i Vest-Agder tilgang til bredbåndstilknytning. Regner en med de som hadde mobil tilgang var dekningsgraden 100 prosent. Ved utgangen av året vil alle hustander ha mulighet for bredbånd, går det frem av en statistikk fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. -Nasjonalt sett vil 99,8 prosent ha ett eller flere bredbåndstilbud ved utgangen av året, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2008 | Skriv ut siden