I dag starter hovedtariffoppgjøret for landets fylkeskommuner og kommuner. KS forhandler for 429 kommuner, 18 fylkeskommuner og 450 bedrifter. Forhandlingene omfatter 375 000 ansatte som er organisert i 40 ulike fagforbund. Disse er igjen organisert i de fire forhandlingssammenslutninger: LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne. Fra KS sin side ser en for seg et krevende tariffoppgjør, skriver organisasjonen på sine nettsider. Målet er, slik KS uttrykker det; et oppgjør som stimulerer kvalitet, innovasjon og innsats, og som bidrar til at kommunene og fylkeskommunene blir mer attraktive å arbeide i.

-Da må vi være i stand til å konkurrere om den kompetansen som trengs. Men mange kommuner er i en vanskelige økonomiske situasjon. Da blir en ramme i privat sektor på 5,6 prosent en utfordring, påpeker KS-direktør Olav Ulleren.

På den annen side medfører en høyere ramme i privat sektor at skatteinntektene øker, noe som gjør at kommunesektoren kan tåle noe mer enn det som i utgangspunkt er budsjettert med. Men forutsetningen er at staten lar kommunene beholde disse inntektene også i 2009.

Olav UllerenKS har sammen med staten nylig foretatt en undersøkelse på hvem som er lønnsledende innenfor ulike områder. -Enkelt sagt, kommunesektoren er lønnsledende for de med lav utdanning og liten ansiennitet, og privat sektor er lønnsledende for de med høyere utdanning. Derfor er det ikke overraskende at det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO har en klar lavlønnsprofil. Mens kommunesektoren på sin side har behov for å prioritere kompetanse, sier Ulleren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2008 | Skriv ut siden