Ved Kristiansand Katedralskole Gimle arbeides det med å få på opprettet en internasjonal baccalaureatlinje - IB-linje, etter at fylkestinget i forbindelse med budsjettvedtaket for 2007 gikk inn for dette. For at den sentrale IB-organisasjonen skal godkjenne et tilbud må skolen følge opp en søknadsprosess hvor skolens standard dokumenteres på en rekke områder og aktuelle lærere og koordinator må delta på IB’s forberedelseskurs før skolen kan sende siste søknad om godkjenning. Det er nå rundt 2000 skoler i hele verden som søker om å få delta i programmet. Fylkesutvalget vurderte det i et møte i går som viktig å få i gang tilbudet og bevilget det nødvendige finansieringsbidraget.

For å få til etableringen har fylkeskommunens utdanningsavdeling beregnet at det er nødvendig med et tilskudd på 519 000 kroner.

For å få nødvendig fremdrift i arbeidet må de aktuelle lærere delta på skolering i månedsskiftet juni og juli i år. Ut fra dette kan en realistisk oppstart være fra august 2010 i følge ledelsen ved Kristiansand Katedralskole Gimle. Skolen har lyst ut en stilling som IB koordinator.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft betegner opprettelse av en internasjonal baccalaureatlinje i Vest-Agder som et viktig tiltak for å fremme regional utvikling og for å møte utfordringene ved økt internasjonalt samarbeid og globalisering av næringslivet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer