For et par uker siden deltok NSB-sjef Einar Enger på en heldagskonferanse om ny Sørvestbane mellom Stavanger og Oslo i Kristiansand. Banen vil dersom den realiseres redusere reisetid og effektivisere godstransport betydelig. Antydet prislapp er på 25 milliarder kroner. I følge NTB vil NSB i 2030 ha doble spor på de mest trafikkerte strekningene og dobbelt så mange passasjerer. Prislappen på et kollektivtilbud som skal utkonkurrere bilen og som vil gi hurtigere tog og hyppigere avganger er nasjonalt sett beregnet til 110 milliarder kroner. Enger vil nå ha jernbanen ut av statsbudsjettet og sier til Aftenposten at finansieringen av jernbaneutbyggingen må budsjetteres for flere år enn hva som er tilfelle nå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. april 2008 | Skriv ut siden