Det legemeldte sykefraværet i Vest-Agder var i fjerde kvartal 2007 på 5,6 prosent. Det var likt med tilsvarende kvartal i både 2005 og 2006. Landet som helhet hadde en økning fra fjerde kvartal 2006 til fjerde kvartal 2007 på 0,8 prosent. Sykefraværsprosenten for landet ligger nå på 5,9 prosent. -Det er svært gledelig at vi ikke øker sykefraværet i Vest-Agder, spesielt sett på bakgrunn av at det har vært en økning i det legemeldte sykefraværet for landet, sier fylkesdirektør i NAV Vest-Agder, Elisabeth Blørstad. Hun viser til at IA-satsingen - inkluderende arbeidsliv - som Vest-Agder fylkeskommune er med i, gir positive effekter.

Fra IA-avtalen trådte i kraft i 2001, har Vest-Agder redusert det legemeldte sykefraværet med Inkluderende arbeidsliv-logo21,1 prosent. De fylkene som kommer etter er Telemark og Oslo. De har en reduksjon på henholdsvis 17,8 og 17,5 prosent. Til sammenlikning har landet redusert sykefraværet med 12,1 prosent fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2008. – Det betyr at vi har nådd målsettingen med IA-avtalen om å redusere sykefraværet med 20 prosent, sier Elisabeth Blørstad.

Hun forteller videre at de gode resultatene som foreligger mest sannsynlig er kommet på grunn av det gode samarbeidet som skjer på arbeidsplassen. – Vi mener at en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en svært viktig faktor som må til for å forebygge sykefravær og å legge til rette best mulig for at arbeidstaker ikke skal falle ut av arbeidslivet, sier hun.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. april 2008 | Skriv ut siden