På en pressekonferanse i Kommunenes Hus i Oslo går ble det presentert et bakteppe for årets tariffoppgjør og en innledning som la til grunn KS’ Hovedstyrets mandat. Det gikk frem at de fleste av landets kommuner og fylkeskommuner har lagt inn fem prosent lønnsvekst i budsjettene. -Alt over dette vil nødvendigvis føre til kutt i tjenester. Forhandlingene skal resultere i et treffsikkert oppgjør som gjør kommunesektoren – kommunene og fylkeskommunene - mer attraktiv og utfordrende, sa KS-direktør Olav Ulleren en uke før tarifforhandlingene starter.

Det fremkom at det er store forventinger til en lønnsvekst i offentlig sektor, og da særlig innenfor utdanningsgruppene. Ulleren pekte på at kommunesektoren må bli mer attraktive og at sektoren trenger et betydelig kompetanseløft for å møte rekrutteringsproblemet.
En ny undersøkelse fra KS og Fornyings- og administrasjonsdepartementet viser at privat sektor stort sett er lønnsledende, og i liten grad opplever offentlig sektor som konkurrent om arbeidskraft.

Tilbakemeldingene fra medlemmene er at det ønskes et forpliktende inntekstpolitisk samarbeid KS-logo nyeste varianthvor frontfaget er normgivende for øvrige sektorers forhandlingsresultat, med en realistisk ramme hvor 1,5 - 2 prosent avsettes til lokale forhandlinger, skriver KS på sine nettsider.

Det er forhandlingstart i KS-området 7. april. Forhandlingsinnspurten er fra 21.-30. april.
KS forhandler for 429 kommuner, 18 fylkeskommuner og 450 bedrifter. Det er fire sammenslutninger med til sammen 40 forbund og 343 899 personer, og en lønnsmasse på til sammen 125 246 mill. kroner.

av admin, publisert 1. april 2008 | Skriv ut siden