Det er i år 40 år siden Vest-Agder fylkeshusmorskole ble åpnet på Gullestad i Kvinesdal. Det ble markert i forrige uke med ”Åpen skole” og fest. Til den åpne skoledagen var alle nåværende og tidligere elever og tilsatte, samt spesielle gjester invitert. Fredag 18. april var det en tilstelling for nåværende tilsatte på kvelden og flere inviterte gjester som blant annet fylkesskolesjef Kjellbjørg Auestad, tidligere fylkesutdanningssjefsjef Turid Løvdal, ordføreren og rådmannen i Kvinesdal, politikere fra hovedutvalg for kultur og utdanning og flere, går det frem av skolens nettsider.

Vest Agder Husmorskole sto ferdig for 40 år siden. Den startet opp med 45 elever. Skolen hadde internat og elever måtte bo på skolen. Den gang var det to linjer: husstell over et år og et kombinert husstell/søm tilbud, sier avdelingsleder Elizabeth Andersen. Hun har vært lærer på skolen siden midt på 70-tallet.

Internatet ble lagt ned etter hvert, og rommene gjort om til undervisning. Nye tilbud kom til. Skolen fikk hotell- og næringsmiddelfag, helse- og sosialfag og ettårig allmennfag. Medie- og kommunikasjon ble etablert da allmennfag ble flyttet til Flekkefjord. Tilrettelagt, eller alternativ opplæring, har fått flere og flere elever.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2008 | Skriv ut siden