Kvinesdal videregående skole opprettet i 2002 et kompetansesenter for Storyline. Storyline er opprinnelig en skotsk pedagogisk metode som nå er for full fart inn i norske skoler fra grunnskole til høyskole. Metoden er svært godt egnet for tverrfaglig undervisning. At metoden er høyaktuell vises blant annet gjennom at lærer Bente Rom Øysæd og bibliotekleder Åse Skiftun fra skolen i Kvinesdal nylig var i Oslo og kurset 90 barnehageansatte i Gamle Bydel. I kursingen deltok også forskolelærere fra Luleå i Sverige.

Storylinemetoden har vært en naturlig del av undervisningsmetodene i klasserommet på Kvinesdal videregående skole i flere år. Faglærerne har opparbeidet mye kompetanse innen denne metoden. Med støtte fra blant annet VOX og HØYKOM har skolen utviklet et interaktivt, nettbasertbakgrunnsbilde læremiddel som bygger på Storylinemetoden - Storylineverktøykassa. Kompetansesenteret tilbyr kurs og veiledning knyttet til bruk av storylinemetoden og storylineverktøykassa både for grunnskolen og i videregående skole

-Vi har etter hvert lang erfaring i å holde storyline-kurs, både for barnskoler og i videregående, sier Bente Rom Øysæd. -Kurs for barnehager var en ny erfaring. Men vi liker en utfordring eller to, og i samarbeid med førskolelærere fra Laxens förskola i Luleå i Sverige gjennomførte vi en todagers kurspakke for alle barnehageansatte i barnehagene i Gamle Bydel Oslo. Åse og jeg hadde i forkant gjennomført et innføringskurs i metoden for fagkoordinatorene i februar. Dette ble holdt i Kristiansand, sier Øysæd.

Fakta:
Storylinemetodikken tar utgangspunkt i elevenes kunnskaper og erfaringer og bygger på disse. Elevene lager sin egen konkrete storyline – temafortelling - ut fra tema gitt av faglærer/veileder. Det skapes en fiktiv verden der tid og sted fastlegges. I denne settingen innføres det personer og hverdagssituasjoner som knyttes inn mot målene i læreplanene i ulike fag. Faglærerne har ansvar for å sørge for at dette skjer. De kommer med ”innspill/overraskelser” i elevenes temafortellinger som leder dem inn mot de enkelte mål i undervisningsforløpene/fagplanene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2008 | Skriv ut siden

Det er ikke tidligere blitt foretatt årringsundersøkelser av bygninger på Grønland. På bildet pågår undersøkelsen av Det sorte pakhus i Jakobshavn.
Delprosjektet Tømmerhus på de nordatlantiske øyer og på Grønland – diffusjon og innovasjon skal blant annet se nærmere på flytting av hus fra Norge til øyene i Nordatlanteren på 1700- og 1800-tallet. Da Grønlands eldste stående tømmerbygning ble oppført i 1734, var håndverkerne hentet fra Agder. Trolig tok de med seg byggeskikken hjemmefra, og det er én av problemstillingene som nå skal belyses.
På 1700- og 1800-tallet var husbyggingen på Færøyene, Island og Grønland påvirket av norske tømmerbyggingstradisjoner. Norges rike tømmerressurser og sentrale beliggenhet i det nordatlantiske og vesteuropeiske område betyr at tømmereksport fra Norge til dette område har funnet sted ”til alle tider”. Og ”nykoloniseringen” i Nordatlanteren medførte et stort behov for byggematerialer, enten som halvfabrikata (tømmer) eller som ”ferdige løsninger”, dvs. prefabrikerte hus. Det eldste stående huset i Grønland fra 1734 hører til sistnevnte gruppe. Prosjektet er rettet mot bygninger som er oppført i denne perioden, og skal forsøke å belyse utviklingen innenfor husbygging i det nordatlantiske området.
I prosjektet skal man videreutvikle det norske nettet av dendrokronologiske grunnkurver for furu, slik at man både kan datere bygninger på Grønland og Færøyene og bestemme det eksporterte tømmerets opprinnelsessted i Norge. En skal dessuten undersøke og datere de tømmerbygningene som fremdeles står på Grønland og Færøyene. Uttaket av prøvemateriale i disse områdene gjøres av bygningsvernskonsulent Helge Paulsen hos Fylkeskonservatoren.

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer