Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell har nå markert etableringen av FriProg, det nasjonale kunnskapssenteret for fri programvare. I en stortingsmelding om IKT-politikk gikk Regjeringen for en tid tilbake inn for å opprette et nasjonalt kompetansemiljø for fri programvare. Senteret er finansiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Fri programvare er ikke bare viktig for drift av mange IKT-løsninger. At lærere og elever møter et mangfold av digitale verktøy har også en egenverdi.

I en pressemelding uttaler kunnskapsministeren at utdanningssystemet må orientere seg mot, forstå og identifisere de pedagogiske utfordringer og gevinster som ligger i barn og unges bruk av digitale medier. Det er en stor utfordring for skolen å holde tritt med utviklingen.

Det nasjonale kunnskapssenteret skal være en kunnskapsbygger som avliver myter og samler inn, foredler og deler kunnskap om fri programvare. FriProg skal være en nettverksbygger som samler miljøer for å fremme kunnskap om og bruk av fri programvare. De skal også støtte beslutningstakere for å fremme informerte valg om bruk av og investeringer i fri programvare. Dette gjelder også utdanningssektoren.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2008 | Skriv ut siden