Fylkesordfører Øygarden presiserte at ønsket om fylkessammenslåing må bygges opp nedenfra. Hun minnet om at en meningsmåling for ett par år siden viste at 66 % av befolkningen i Aust-Agder er i mot sammenslåing, mens 22 % er for.

Fra flere av kommunene langs fylkesgrensen har det vært uttalt at de vil over til Vest-Agder om det ikke blir en sammenslåing av fylkene.

- Det er en viss utålmodighet i dalen. Men vi hører hva Øygarden sier, og vi må bruke den tid som er nødvendig for ikke å provosere unødvendig til indre strid i andre deler av Aust-Agder, sier Kay Jeiskelid, leder av regionrådet i følge NRK-Sørlandet.

av admin, publisert 10. april 2008 | Skriv ut siden