Gul ledertrøye til Elkem i Kristiansand

Fylkesrådmannen vurderer det som et viktig tiltak for å fremme regional utvikling og møte utfordringene ved økt internasjonalt samarbeid og globalisering av næringslivet. Internasjonal baccalaureatelinje ved Kristiansand Katedralskole Gimle er ingen nyskapning. Tilbudet eksisterte i perioden 1989 - 1994. Mange har beklaget at tilbudet dengang falt bort.Fylkesrådmannen legger saken fram for fylkesutvlaget 8. april - som det fremgår nedenfor.

For at IB-organisasjonen skal godkjenne et tilbud ved KKG, må skolen følge opp en søknadsprosess hvor skolens standard dokumenteres på en rekke områder og aktuelle lærere og koordinator må delta på IB’s forberedelseskurs før skolen kan sende siste søknad om godkjenning. Det er nå 2000 skoler i hele verden som søker om å få delta i programmet.

For å få nødvendig framdrift i arbeidet må de aktuelle lærere delta på skolering i juni/første uke i juli 2008. Ut fra dette kan realistisk oppstart være fra aug. 2010. Det er lyst ut stilling som IB koordinator i 20 % stilling.

For å få frem en søknad i henhold til dette er det satt opp et budsjett for 2008 med følgende rammer:

Lønn, kurs IB koordinator 200 000

Kursutgifter til lærere, Athen juni/juli 2008 250 000

Utarbeidelse/innkjøp av materiell 20 000

CAS-koordinator 19 000

Årlig avgift IB-organisasjon 30 000

Sum 519 000

250 000 kr kan dekkes fra kompetansemidler ved utdanningsavdelingen. Det søkes om 269 000 kr fra regionalutviklingsmidler.

VURDERINGER

Opprettelsen av IB-linje ved KKG vurderer fylkesrådmannen som et viktig tiltak for å fremme regional utvikling og møte for å møte utfordringene ved økt internasjonalt samarbeid og globalisering av næringslivet. Det tilrås at det fra regionalutviklingsmidlene, ansvar 520, gis tilskudd på kr 269 000 til etablering av en slik linje.

av Peersen, Tor, publisert 7. april 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer