Fylkesutvalget ble i dag informert om at Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2007 regnskapsmessig viser et resultat på 9,6 millioner kroner. Resultatet er imidlertid enda mer positivt i og med at det også er avsatt 14,5 millioner kroner til fylkeskommunens disposisjonsfond. Denne avsetningen er en oppfølging av de budsjettrevisjoner fylkestinget vedtok i fjor. Fylkeskommunen gjennomførte i fjor investeringer for 190 millioner kroner. Henimot 100 millioner kroner av investeringsmidlene medgikk til bygging av den nye Tangen videregående skole i Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2008 | Skriv ut siden