I dag opprettes den nye statlige virksomheten på filmområdet; Norsk filminstitutt. Denne virksomheten er en sammenslåing av de tre tidligere virksomhetene på området, Norsk filmfond, Norsk filmutvikling og Norsk filminstitutt. Det nye instituttet skal ledes av et styre. Tidligere rektor ved Tangen videregående skole og også tidligere statssekretær i Kulturdepartementet Randi Øverland er valgt som et av styremedlemmene.

Det nye styre for virksomheten er:
Styreleder: Administrerende direktør Kristenn Einarsson

Styremedlemmer:
Instituttleder ved Westerdals Institutt for fortellingsmedier Nina Grünfeld, nestleder
Tidl. direktør for Det danske filminstitut Henning Camre
Produsent Aage Aaberge
Tidl. statssekretær Randi Øverland
Rådgiver ved Midtnorsk filmsenter Solvår Amdahl
Regissør Lisa Marie Gamlem
Forfatter Eirik Ildahl
Manager Morten Andreassen

Virksomheten vil ha ansvaret for å forvalte over 300 mill kroner i tilskuddsmidler, ha et driftsbudsjett på om lag 100 mill kroner og omfatte om lag 100 ansatte.

Omorganiseringen vil gi et virkemiddelapparat der alle oppgavene på filmområdet ses i sammenheng.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2008 | Skriv ut siden