Når det gjelder fastsettelsen av de videregående skolenes aktiviteter fremover var Reinertsen opptatt av viktigheten av at politikerne som skal fatte beslutninger om dette kjenner skolen og at de er lydhøre når det gjelder skolenes hverdag. -Det er viktig at de som tar de økonomiske avgjørelsene også kan skole. Det er viktig med en ryddig, god og tillitsbasert kommunikasjon mellom administrativt nivå og politikerne. Når det gjelder tilbudstruktur er det en utfordring for politikerne å ta stilling til om de skal fremstå som fylkespolitikere som ser hele fylket under ett eller om de skal opptre som forkledde lokalpolitikere, sa Reinertsen.

Også rektor Knut Aasen fra Kvadraturen skolesenter, som representerer rektorgruppen i østfylket, var opptatt av hvordan en kan skape et skolemiljø som gir bedre resultater enn det som nyere undersøkelser har avdekket Han presiserte at viktige virkemidler i den sammenheng er skolestruktur, inntak og økonomi.

Et sentralt spørsmål rektorene rettet søkelys på er om det skal praktiseres et karakterbasert eller geografibasert inntak til skolene i fylket. -Vi har ikke kapasitet til at alle søkere kan komme inn på sitt første utdanningsønske. Spørsmålet er da hvem skal dirigere inntaket og etter hvilke kriterier, spurte Aasen. Reinertsen fulgte opp med å spørre om vi i Vest-Agder skal legge vekt på større og mer robuste fagmiljøer eller på tilbudets nærhet til elevers bosted. Han utfordret fylkespolitikerne til å gi svaret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2008 | Skriv ut siden