De fem kommunene som berøres av det omfattende veiutbyggingsprosjektet - Listerpakken - i vestre Vest-Agder er sammen med fylkeskommunen enige om å gjennomføre alle prosjektene i den opprinnelig Listerpakken til tross for økte kostnader. Fylkesordfører Thore Westermoen leder en styringsgruppe som følger prosjektet. Ordførerne i Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad deltar i gruppen. Statens vegvesen har på oppdrag fra Vest- Agder fylkeskommune og styringsgruppen utarbeidet et grunnlag for fullfinansiering. Samtlige fem kommunestyrer har sluttet opp om en strategi for å oppfylle dette blant annet ved å forlenge bompeinnkrevingsperioden. Fylkeskommunens samferdselspolitikere støttet i dag også dette.

Det legges nå opp til å utvide bompengeinnkrevingen fra 15 til rundt 19 år beregnet fra februar 2003 da innkrevingen startet. Bompengetakstene vil bli justert i takt med prisstigningen. En slik takstjustering ble for øvrig nylig foretatt. Det skal sendes søknad om å utvide innkrevingen til å kunne hente inn til sammen 740 millioner kroner. I tillegg legges det blant annet opp til at innkreving i ny bomstasjon på riksvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal starter så snart den nye strekningen på denne riksveien fra Hanesund til Sande settes under trafikk. Tiltakene i forslag til fullfinansiering av Listerpakken forventes å styrke finansieringen med de 290 millioner kronene som veietatens beregninger finner behov for.

Som i den eksisterende bompengepakken er det ansett som naturlig at fylkeskommunen tar en ledende rolle i den nye søknadsrunden. Etter at hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har behandlet saken i dag vil den bli behandlet i fylkesutvalget 8. april og endelig i fylkestinget 22. april. Forutsatt fylkestingets tilslutning sendes deretter søknaden via Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet til behandling i Stortinget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. april 2008 | Skriv ut siden