Fylkesutvalget har bevilget 60.000 kroner til samlivsprogrammet LEVEL Vest-Agder. Programmet består av fem kurs i samlivsfremmende arbeid knyttet til ulike livsfaser. Det startet i 2004 i Kvinesdal og ble i 2007 utvidet gjennom etableringen av LEVEL Vest-Agder som er et toårig prosjektsamarbeid. I dette deltar Vest-Agder fylkeskommune, Familiekontoret i Vest-Agder og Agder og Telemark bispedømmekontor. Siktemålet er å spre programmet til alle kommunene i fylket i tillegg til utvikling av nye kursopplegg for elever i videregående skole og for familier med flerkulturell bakgrunn.

Programmet er basert på lokal politisk forankring og bruker lokale ressurser til gjennomføringen av kursoppleggene. Dette gir kursene høy troverdighet og et langsiktig perspektiv. Programmet er vel etablert i tre kommuner og en har knyttet kontakter med sikte på etablering i sju av de 12 gjenstående kommunene i fylket.

Det har vært stor interesse for programmet i videregående skole der det er gjennomført 17 kurs for elever i ulike trinn og på ulike studieretninger. Det er etablert et samarbeid mellom Sentrum familiekontor Oslo, KIA-Kristent innvandrerarbeid, Kristiansand og Level Vest-Agder med sikte etableringen av et kurs med flerkulturell profil og deltagelse. Her vil en trekke veksler på Vest-Agder fylkeskommunes arbeid i Match og programmet ”Å finne styrken i mangfoldet”.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2008 | Skriv ut siden