Foreløpige søkertall til videregående opplæring på landsplan er nå presentert av Utdanningsdirektoratet. De viser at det er få søkere til studiespesialisering med fordypning formgivningsfag, mens søkningen til media og kommunikasjon øker mest. I fjor var det få søkere til studiespesialisering med fordypning formgivningsfag på første og andre trinn i videregående opplæring, Vg1 og Vg2, og denne trenden fortsetter i år. Samfunnsfag og økonomi og språkfag er blitt slått sammen til et programområde på Vg2, og det er en svak økning i søkertallene. Det er derimot litt færre som søker seg til Vg2 realfag enn i fjor.

Det er første året elever søker til Vg3 i Kunnskapsløftet. Det betyr at tallene ikke er direkte sammenlignbare med søkertallene til tredje året, VK2, i fjor. Søkningen til Vg3 totalt er imidlertid stabil sammenlignet med søkningen til VK2 i fjor. En tendens er likevel at søkningen til studiekompetanse fra yrkesutdanning generelt har gått noe ned, med unntak av studieforberedende utdanning innen media og kommunikasjon.

Åtte prosent av elevene som går på Vg1 har søkt Vg1 på nytt, mens fire prosent av elevene som går på Vg2 har igjen søkt Vg2. Disse tallene tilsvarer fjorårets foreløpige tall, og vil erfaringsmessig øke utover våren når eksamensresultatene foreligger og endelig søknadsfrist går ut.

De foreløpige søkertallene viser at antall elever som søker læreplass har gått ned. Innføringen av Kunnskapsløftet med nye utdanningsprogrammer og lærefag gjør det vanskelig å sammenligne tallene med fjorårets tall. Det er derfor problematisk å se på hvilke utdanningsprogram endringene er store og hva som er årsakene til nedgangen.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer