Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune har nå utarbeidet tallmateriale omkring søknadssituasjonen til skoleåret 2008- 2009. Tallene viser at det i år er totalt 7294 søkere til videregående opplæring fra Vest-Agder til både offentlige og private skoler i og utenfor fylket. Det er 19 færre enn i fjor. Det er en vekst i søkermassen til videregående trinn 1 på 3.1 prosent, mens antallet søkere til andre og tredje ”klasse” går ned med henholdsvis 2,1 og 3,4 prosent. Når det gjelder utdanningsønsker er det relativt markante svingninger for flere utdanningsprogrammer.

av admin, publisert 11. april 2008 | Skriv ut siden