Fylkesutvalget fikk i sitt møte tirsdag en muntlig rapportering om status for byggeprosjektet for den nye Tangen videregående skole i Kristiansand sentrum. Prosjektleder Kristian Dølvik opplyste at det meste er i rute. Bygget vil, basert på det som er klart per nå stå ferdig til skolestart 2009. Selv om byggearbeidene nå har pågått siden i fjor vinter vil det bli markert en høytidlig grunnstensnedlegging 21. april.

Dølvik opplyste at prosjektet ligger innenfor budsjettrammen. Det er inngått kontrakt på alle deler av entreprisearbeidene. En er i gang med å få på plass anbud vedrørende brukerutstyr.

Den nye videregående skolen er dimensjonert for 940 elever med et brutto areal ca. 17.300 m2 pluss ca. 2.000 m2 parkeringsarealer i kjeller. Skolen skal ligge i flotte omgivelser ved Otras bredder i hjertet av Kristiansand.

Les mer under menypunkt ”Bygg – Tangenprosjektet” i venstre marg. Der er det også tilgang til to webkameraer som kontinuerlig følger byggeprosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2008 | Skriv ut siden