Professor Svein Lie fra Universitet i Oslo er en av forfatterne av boken ”Tid for tunge løft” hvor resultater skoleundersøkelsen Pisa bearbeides. Da han holdt innlegg for fylkestinget denne uken dokumenterte han at norske15-åringer ligger langt nede i ferdigheter i lesing, matematikk og engelsk i undersøkelsen som OECD står bak. I tillegg ble det klart at i nasjonale prøver ligger Vest-Agder på flere områder dårlig an i forhold til resten av landet. Lie ga uttrykk for at det må foretas tunge løft og at det er behov for flere krevende politiske beslutninger.

Da Lie sammenfattet Pisa-resultatene var et av disse at norske 15-åringer viser en vedvarende nedgang i ferdigheter innen alle de tre fagområdene. De norske ungdommene er mindre flinke enn gjennomsnittet for OECD-landet og i tillegg svakest i Norden. Når det gjelder lesing er guttene svakere enn jentene. Det er også stor spredning i ferdigheter blant elever på de enkelte norske skolene, men liten spredning mellom skolene. Spredningen kan i liten grad henføres til de enkelte elevenes hjemmeforhold.

Professor Lie mente at et av grepene som må foretas er å øke læringstrykket. Han betegnet dagens elever som for ”selvregulerte”. Han rettet også fokus på bruk av arbeidsplaner for elevene. Disse ble betegnet som et problematisk middel i forhold til tilpasset opplæring. Planene angir mye aktivitet uten klare mål. De innebærer lite gjennomgang og lite oppsummering. Planene gir også elevene ”lov” til å gjøre ingen ting.

-Det er også klart at mye tid i skolen går bort til ikke-faglige oppgaver. Lærere bruker mye tid til tilrettelegging og møter og mindre til faglig formidling, sa Lie samtidig som han utfordret skoleeierne til å styrke den skolefaglige kompetansen. -Det er behov for tettere oppfølging av skoleresultatene fra skoleeiers side, fastslo han.

Lie pekte også på rektorer og læreres funksjoner og oppgaver. -Rektorene må bli mer pedagogiske ledere med fokus på elevenes læring. De må praktisere en tettere oppfølging av faglig fremgang. Lærerne må styrkes som faglige og pedagogiske ledere. Lærere må bruke mindre tid på papirarbeid og møter og mer tid til undervisningsforberedelse og etterarbeid av god undervisning, slo professor Lie fast.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer