På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Synovate gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleledere, lærere, elever og foresatte om deres erfaringer med nasjonale prøver høsten 2007. Det konkluderes med at prøvene har vist seg å ha hatt stor nytteverdi for skoleeiere, regionale og sentrale skolemyndigheter og ikke minst allmennheten. Sammen med resultatene fra de internasjonale undersøkelsene PISA og PIRLS har resultatene fra nasjonale prøver bidratt til å sette læringsutbytte og kvalitetsutvikling i grunnopplæringen på den politiske dagsorden.

Samferdselsdepartementet har innvilget søknad fra Artic Express AS, Lavprisexpressen.no, om å starte bussruter fra Oslo - Kristiansand med retur og Kristiansand - Stavanger med retur.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2008 | Skriv ut siden