I mai i fjor vedtok hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø, i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for riksveiprosjekter i Vest-Agder, flere utbedringer langs riksvei 460 som går fra Lindesnes til Byremo. Et av disse var at det i år skulle startes opp et arbeid med en ny bro på Vigeland. Trafikksituasjonen ved denne flaskehalsen på Vigeland betegnes som uholdbar. Distriktsveisjef Johan Mjaaland uttalte til media i går at broplanene foreløpig må legges på is på grunn av kostnadsøkning. Dette har medført reaksjoner.

Ordfører i Lindesnes, Ivar Lindal, reagerer kraftig på at veivesenet i går formelig la Vigelandsbroen Ivar Lindal - ordfører i Lindesnes kommunepå is. Broen er en del av riksveinettet og det er et fylkeskommunalt ansvar. Det er de som sitter på pengesekken og styrer midlene. Det er de som skal uttale seg om dette. Ikke veivesenet, sier ordføreren til avisen Lindesnes .

Da hovedutvalget i fjor gikk inn for broprosjektet ble det lagt opp at det skulle legges inn 3,3 millioner kroner til anlegget i riksveibudsjettet for i år og ytterligere 7 millioner kroner i 2009. Nå lyder imidlertid en ny kalkyle fra Vegvesenet på 22 millioner kroner. En av grunnene til den betydelige prisøkningen er at en har iberegnet en rundkjøringen på østsiden av elven.

Terje Damman -hovedutvalgsleder NSMLeder av fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø Terje Damman kjenner, i følge Lindesnes, ikke til at det skal være kommet noen formell henvendelse fra veikontoret angående broen. -Vår forutsetning har vært - og er - at broen skal påbegynnes som planlagt. Skulle veikontoret ha grunner for at det ikke kan skje vil det normale være at vi får en henvendelse om eventuelle foreslåtte endringer, sier Damman. Damman kan ikke se at rundkjøringen som nå er trukket inn i anlegget må ha umiddelbar prioritet. -Må det en rundkjøring til, bør vel den kunne komme i neste rekke, uttrykker han til avisen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2008 | Skriv ut siden