Fylkesutvalget vedtok i dag et handlingsprogram for reiseliv for 2008. Programmet innebærer at Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner hver legger 2,5 millioner kroner i en pott på fem millioner kroner til å gjennomføre en felles reiselivsstrategi. Vel to tredjedeler av midlene skal benyttes til landsdelsprofilering og produktmarkedsføring. Resten går med til å finansiere kompetansetiltak, samarbeid og organisasjon samt produkt- og reisemålsutvikling. Fylkesrådmann Tine Sundtoft disponerer i tillegg 340 000 kroner til mindre prosjekter som kun omhandler Vest-Agder. I tillegg bevilger fylkeskommunen 625.000 kroner til utvikling av et felles bestillings/bookingsystem. Aust-Agder bekoster like mye til et slikt system.

Prosjektsamarbeidet Sørlandet Reiseliv har via Sørlandsreiser AS fått et direkte eierskap i SkattejaktpapegøyeSkattejakt AS i 2007. Sørlandsreiser AS og Kristiansand Dyrepark ASA eier hver 50 prosent av aksjene i selskapet. Motivet for aksjekjøpet var de to fylkeskommunenes ønske om å bidra til en videreutvikling av Skattejakt sin tekniske bookingløsning. Dette betyr igjen at Sørlandet Reiseliv prioriterer Skattejakt som samarbeidspartner med hensyn til salg og distribusjon. Skattejakt har i tillegg ansvar for å nasjonal kampanje for Sørlandet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2008 | Skriv ut siden