En oppfølgingskontroll gjennomført av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har avdekket at videregående skoler i Vest-Agder er dårlige til å følge opp feil og mangler som er påpekt av forurensningsmyndighetene. Åtte videregående skoler og Universitet i Agder ble kontrollert av fylkesmannen i januar i fjor. Tre av disse ble kontrollert på nytt i mars i år. Konklusjonen i etterkant av årets oppfølgingskontroll var at det er store mangler i skolenes internkontroll og lite tilfredsstillende håndtering av farlig avfall.

Samtlige skoler som ble kontrollert på nytt i år hadde ikke fulgt opp de feil og mangler som ble påpekt ved første kontroll. Dette til tross for at skolene hadde rapportert tilbake til fylkesmannen at alle påviste avvik var lukket, fremgår det på fylkesmannens nettsider.

Skolene har ikke fått på plass et internkontrollsystem som ivaretar krav knyttet til ytre miljø. Det mangler blant annet risikovurderinger av forhold knyttet til ytre miljø. Rutinene for håndtering av avfall og farlig avfall er fremdeles mangelfulle. Imidlertid har skolene i stor grad ryddet i sine kjemikalier slik at det er mulig å finne ut hva som befinner seg i skuffer og skap. Fylkesmannen har bedt om en ny tilbakemelding fra skolene. Om nødvendig vil Fylkesmannen følge opp kontrollene med pålegg direkte etter forurensningsloven.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer