Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i et initiativ for å få videreført de vellykkede nordiske Fasettkonferansene gjennom et nytt prosjekt kalt ”Women in business”. Fylkeskommunen vil være en av partnerne som stiller seg bak en prosjektsøknad under Interreg IVA Øresund - Kattegat - Skagerak programmet. Vest-Agder fylkeskommune vil, dersom prosjektet vedtas igangsatt, stille midler til rådighet i prosjektperioden fra 2009 til 2011 med 420 000 kroner fordelt over de tre årene.

Fasettkonferansene ble arrangert i 2002, 2004 og 2006. De mottok støtte fra Det Skandinaviske Triangel hvor Vest-Agder fylkeskommune deltok sammen med flere regionale enheter i Norge, Sverige og Danmark. Det arbeides nå med en videreføring av prosjektet, som skal gå over fire år. Målet med oppfølgeren ”Women i business” er styrking av Skagerrakregionens små og mellomstore bedrifter drevet av kvinner. Noen hovedelementer vil være nye arbeidsmetoder og modeller for kvinnelig entreprenørskap, nettverksbygging og erfaringsresultat.

Konferansene har vært i et samarbeid på tvers av landegrensene, men med lokale arrangører. Mellom hver konferanse har det vært gjennomført studieturer og annen møtevirksomhet mellom deltakere og nettverk som er blitt opprettet som et resultat av konferansene.

Etter at fylkesutvalget behandlet saken tirsdag 27. mai er det blitt klart at "Women in Business"-prosjektet ikke vil bli realitetsbehandlet på det første styremøtet i Kategat-Skagerak 2 - 3.juni. Årsaken til dette er at prosjektet ikke klarte å fremskaffe underskrevne medfinansieringserklæringer fra alle partnere innen fristen. Det tas sikte på å levere ny søknad til 2. runde med frist 15.september. Søknadene i 2. runde vil bli avgjort av Styringskomiteen i slutten av oktober.
Fasettillustrasjon

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)
Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)