Når det gjelder utviklingen knyttet til eldrerådsvirksomheten i Norge mener Myhrvang kvaliteten på eldrerådsarbeidet har blitt stadig bedre. -Rådene har fått med ressurssterke medlemmer flere steder rundt i landet. Det har bidradd til et positivt løft. Mennesker med samfunnsengasjement og lang fartstid i flere verv og posisjoner har tilført rådene kompetanse, tilgang til nettverk og ikke minst økt oppmerksomhet, sier hun.
Hun ser at det finnes forbedringsmuligheter når det gjelder eldrerådenes posisjon. -I mange tilfeller må dialogen mellom rådene og den administrative og politiske ledelsen bedres. Er ikke dialogen på plass og fungerer blir ikke rådenes virksomhet god nok. Kunnskapen om eldrerådene og deres arbeid er også gjennomgående for svak i administrasjonene og blant politikerne, påpeker Myhrvang.

Når det gjelder eldrerådene på Sørlandet mener Myhrvang at mange er meget ”oppegående” med flere ressurspersoner. -Nå første året etter et valg er det mange nye medlemmer i rådene. Det gjør at det er behov for å gi disse innsikt og kompetanse knyttet til rådsarbeidet, sier hun.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2008 | Skriv ut siden