Granskingen av barnehjem i Kristiansand kommune ble avsluttet i november 2007 og danner grunnlag for søknader om økonomisk oppreising som nå behandles i et eget oppreisningsutvalg. Et nytt Granskingsutvalg II som nå er etablert omfatter alle kommunene i Vest-Agder og 13 av 15 kommuner i Aust-Agder. Utvalget tar sikte på å avlevere sin rapport 1. mars 2009.

Prosjekt Oppreisning er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for mennesker som har opplevd omsorgssvikt eller overgrep mens de som barn var under offentlig omsorg. Senteret ble etablert 1. januar 2007 og ligger i Stavanger. Det har sitt utspring i den tidligere "Støttegruppen i Rogaland for personer som har opplevd overgrep under offentlig omsorg". Senteret har ikke funksjon som støttegruppe, men tilbyr hjelp og veiledning til enkeltpersoner og grupper, og bidrar med kompetanse og kunnskap til offentlige organer og ulike fagmiljøer. Prosjekt Oppreisning har i dag hele Norge som arbeidsområde.

Prosjekt Oppreisning har og har hatt oppfølgingsarbeid på 17 personer fra Aust- og Vest-Agder dette året. I tillegg har prosjektet kontakt med mange på telefon som det kanskje blir mer oppfølging i forhold til etter hvert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2008 | Skriv ut siden