Vest-Agder fylkeskommune tok i slutten av januar i år i bruk statistikkverktøyet Extractor for å analysere og utvikle sine nettsider. Statistikken for april viser at det i løpet av måneden var 20 615 besøkende innom fylkeskommunens internett. De gjennomførte samlet 49 343 sidevisninger eller omregnet var de i snitt inne på henimot 2,5 sider hver. Rundt to tredjedeler av de som besøker sidene ukentlig er nye besøkende. Flest besøkende er det i de to timene før klokken elleve og i tre timer etter klokken tolv.

av admin, publisert 28. mai 2008 | Skriv ut siden