Olje-og energidepartementet har sendt ut på høring et forslag om flere blokker som er aktuelle i forbindelse med utlysning av konsesjoner for boring etter olje og gass. Tre av disse ligger utenfor kysten av Vest-Agder omkring 50 km rett sør for Mandal. Fylkesutvalget besluttet i dag med seks stemmer fra H. Frp, SP og en av AP’s representanter, at Vest-Agder fylkeskommune i sin høringsuttalelse skal åpne for at de tre foreslåtte blokkene tildeles i denne 20. konsesjonsrunden. Fylkesutvalgets mindretall på fem, KRF, SV og en av AP’s representanter, gikk inn for at blokk-konsesjonene vurderes utlyst etter at en planlagte helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen, som Miljøverndepartementet nå forbereder, er ferdigstilt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2008 | Skriv ut siden