Abildsnes opplyser at fylkeskommunen ikke har nyere opplysninger om hvordan transporttjenesten i dag dekker brukernes behov og hva disse mener er viktigst dersom de kunne velge mellom ulike

Abildsnes, Kjell, leder for Næring- samferdsel og kulturavdelingen
Kjell Abildsnes
tilbudsforbedringer. Han mener en slik undersøkelse er ønskelig. Den vil kunne gi et viktig bidrag til vurdering av ordningen og prioritering av ulike tilbudsforbedringer.

Abildsnes opplyser videre at fylkesrådet for funksjonshemmede vil bli trukket tidlig inn i den videre prosessen.

Under hovedutvalgets behandling av saken fremmet AP et forslag om at et døgnåpent tilbud igangsettes fra 1. januar 2008. Dette falt. AP fikk støtte fra Venstre, SP og FRP i en anke på avgjørelsen. Det innebærer at saken må opp til ankebehandling i fylkestinget i juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2008 | Skriv ut siden