Fylkesutvalget fattet i dag det endelige vedtaket som innebærer at Vest-Agder fylkeskommune går inn med inntil 300.000 kroner i ekstramidler til Byremo videregående. Midlene skal benyttes til tiltak for å øke elevtilbudet i indre Agder og for å styrke skolen i regionen. Audnedal kommune, som huser Byremo videregående skole, ser på den som det viktigste regionale tiltak i området for å sikre bosetting og utvikling i kommunen og regionen.

Det opprettes nå en prosjektgruppe bestående av ressurspersoner fra skolen, Audnedal kommune og fylkeskommunens administrasjon til å planlegge og utvikle tiltak fremover.Skolens elevtall anses som avgjørende for det tilbudet som kan gis til ungdommen. Man arbeider med å øke elevtallet ved å garantere skyss for elever fra Finsland som ønsker å søke skolen. For å øke skolens attraktivitet i tilbudet ønsker man også å tilby valgfaget: musikk, dans, drama.

Byremo videregående skole har særlig tre viktige funksjoner i distriktsutbyggingssammenheng, slik fylkeskommunen ser det. Ungdommen i indre Agder skal stimuleres til å ta relevant og god utdanning, gjerne på høyere nivå. Det vil ha betydning for fremtidig nyskapning i området. Det vil videre være en fordel om ungdommen i området i hvert fall kan bo et år lenger hjemme i et utdanningsløp. Derfor er det viktig at man har et bredt og spennende tilbud i første år i videregående skole. Et øvrig punkt er at skolens kjerneområde må basere seg på tradisjoner og kompetanse i området slik at ungdommen også kan utdanne seg med sikte på å få jobb i regionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer