I 2001 ble den første bussruta i Kristiansand: Kjos Haveby - Eg åpnet som tilgjengelig. Dette var et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder fylkeskommune, funksjons-hemmedes organisasjoner, Kristiansand kommune og Statens vegvesen. Holdeplasser ble utbedret og laventrebusser satt inn.

I arbeidet med bussmetroen, ble det satt krav til tilgjengelighet og strekningen Rona – Kvadraturen – Trekanten ble rustet opp. Rutebilselskapet har også investert i et stort antall nye laventrebusser. Når holdeplassene er tilrettelagt settes det tilgjengelige busser inn på rutene.

Det har likevel gjenstått mye arbeid for å gjøre holdeplassene ute i bydelene tilgjengelige.

Målet har hele tiden vært å gjøre ferdig rute for rute etter en felles prioriteringsplan. Fylkeskommunes strategier for tilrettelegging av rutetilbudet passet derfor som hånd i hanske med den nye tilskuddsordningen fra staten ”BRA-ordningen” som kom i 2006. Søknader fra Vest-Agder har til tross for stor konkurranse om midlene, nærmest fått full uttelling. I tillegg til statlige midler, legges det til lokal egenandel.

Status for tilrettelegging av kollektivtrafikken i Vest-Agder er pr. i dag:

Kristiansand:
Disse rutene er nå ferdig tilrettelagt:

- Rute Kjos Haveby – Eg og
- Rute M2: Hånes – Voiebyen

Holdeplassene på Rute M3 er tilrettelagt på strekningen Slettheia til Rona, og det arbeides nå med holdeplasser i Søm ruteområde. Planen er at denne ruta skal være tilrettelagt ved utgangen av 2009.

Regional rute Farsund – Kristiansand:
Det er satt inn busser med rullestolheis på noen avganger. Ruta fikk en ny og bedre tilrettelagt sentrumsholdeplass i Farsund i 2006. Det er tilrettelagt en holdeplass i tilknytning til hvert kommunesenter ruta passerer. Tilbudet er hittil ikke mye brukt, men for å være sikker på å komme med, anbefales det å ringe tlf.nr. 38 34 70 70 på forhånd. I ruteplanen er det avmerket hvilke avganger som er tilrettelagt. Opplysninger kan også fås ved å ringe ruteinformasjonen 177.

Mandal
Fylkeskommunen har inngått et samarbeid med Mandal kommune om tilrettelegging av TAXUS Mandal. Arbeid på holdeplasser er i gang, med bidrag fra BRA-ordningen.

Flekkefjord
TAXUS Flekkefjord kjøres med tilrettelagt buss, og det er nå også satt inn tilrettelagt togbuss til/fra Sira stasjon. Iflg. NSB er alle tog utstyrt med hjelpemidler for om bord/avstigning.

Bestillingsruter:
Alle ruter som går på bestilling er i prinsippet tilgjengelige. Si ifra dersom du har rullestol, så settes det inn egnet materiell.

Vi ønsker at flest mulig skal bruke det ordinære rutetilbudet i fylket. Arbeidet er ressurskrevende. Det går sakte men sikkert fremover. Målet er at alle metrorutene er ferdig tilrettelagt i løpet av 2009. Da vil 55 % av dagens busspassasjerer i Kristiansand by dekkes med et tilrettelagt tilbud. TAXUS Mandal vil etter hvert henge sammen med den regionale ruta Farsund – Kristiansand. Fra den regionale ruta vil en kunne komme videre til sykehuset, UiA, Sørlandsssenteret og en rekke bydeler.

Noen ruter er allerede ferdig tilrettelagt og vi ønsker alle velkommen om bord!

Agder Kollektivtrafikk A/S har ansvar for driften av rutetilbudet i fylket og er interessert i synspunkter eller tilbakemeldinger på tilbudet. Ta kontakt med:

- Inge Os, for ruter i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla og
- Tore Felland Storhaug, for andre ruter i fylket og ruter til og fra Vest-Agder.

Send gjerne tilbakemeldinger på e-post til: post@agderkollektivtrafikk.no

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer