Eldreråd fra flere kommuner har i dag vært samlet i Kristiansand til den årlige vårkonferansen i regi av Vest-Agder fylkeseldreråd. Vel femti representanter deltok i arrangementet. Etter initiativ fra Vidar Kleppe i fylkeseldrrådet vedtok konferansedeltakerne enstemmig en utfordring. Den rettes til alle ordførerne i Vest-Agder. Sammen med eldrerådene utfordres ordførerne til snarest å starte arbeidet med en handlingsplan for en helhetlig seniorpolitikk på alle nivåer i kommunene.

Seniorpolitikk var for øvrig et av hovedtemaene på konferansen. Leder av Kristiansand eldreråd Tor Mathisen orienterte om aktiv seniorpolitikk i Kristiansand. Han innledet med det til en engasjert ordveksling om temaet. Konferansen tok for øvrig for seg eldrerådenes arbeid og pasientombudsordningen

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2008 | Skriv ut siden