"Hvis fylkestingene ikke setter denne saken på sakskartet innen høsten 2008, med formål om sammenslåing senest i 2011 - så søker Lillesand overflytting til Vest-Agder". Det er ordlyden i et enstemmig vedtak som bystyret i Lillesand fattet i går. Dermed gjentar Lillesand sin interesse om å bli en del av Vest-Agder dersom det ikke raskt kommer en avklaring om fylkestingene i begge Agder-fylkene vil jobbe for å få til en sammenslåing.

Lillesand søkte i 2006 om overgang til Vest-Agder. Dette gikk tidligere fylkesmann Hjalmar Sunde i Aust-Agder imot. Han fikk statlige myndigheter med på et avslag i påvente av at regionreformen ville gi nye regionkonstellasjoner.

Fra Birkenes kommune er det kommet signal om at kommunestyret vil ta stilling til et tilsvarende ønske om overflytting til Vest-Agder 17.juni.

I 2000 ble det i Setesdal-kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland tatt til orde for fylkesovergang.

av admin, publisert 22. mai 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer