Fylkesutvalget fattet i dag den endelige beslutningen om at fylkeskommunen skal opprette ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund. Eilert Sundt-navnet skal heretter utnyttes bedre i regional utvikling. Farsundsmannen Eilert Sundt, som var født i 1817, var meget aktiv i samfunnsvitenskaplig gransking av det nye Norge etter frigjøringen i 1814. Nå skal fødebyen utnytte hans forskning og berømmelse i vår tid.

Senteret er ved opprettelsen et rent fylkeskommunalt senter lokalisert på Eilert Sundt videregående skole. Fylkeskommunen tilfører senteret midler til utstyr og drift og avsetter i år 150.000 kroner til dette. Innholdsmessig vil senteret i første omgang arbeide med flere oppgaver.

Senteret skal sammen med næringslivet demonstrere utbygging og bruk av alternativ energi som ledd i undervisningen ved skolen og i regionen. Det er aktuelt å anlegge et tak med solceller og solfangere samt montere en vindmølle og varmepumper som utnytter blant annet jord/luft/vann. Farsundsbedriften Alcoa Foundation har allerede gitt 36.000 dollar til et slikt prosjekt. Fylkeskommunen går inn med et tilsvarende beløp 200.000 kroner til prosjektet, som for øvrig blir en direkte oppfølging av fylkeskommunens energiplan.

En annen oppgave er at man har som ambisjon å samle alt som er av litteratur av og om Eilert Sundt i biblioteket ved skolen slik at dette kan brukes som kunnskapsbase for blant annet studier Ytterligere en oppgave blir seminarer og konferanser. Man tenker seg at også senteret kan stå for en konkurranse blant elever i videregående skoler etter modell av Abel-konkurransen innenfor samfunnsvitenskaplige tema i ”Eilert Sundts ånd”. Eilert Sundtvgs

Fylkeskonservatoren har allerede et samarbeid med Universitetet i Oslo knyttet til arkeologistudiet, og grunnfagstudenter gjør en del av sitt markarbeid på Lista. Det vil bli vurdert om dette kan knyttes til senteret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden