Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø fordelte i dag 770.000 kroner som tilskuddsmidler til fartøyvern. Bragdøya Kystlag i Kristiansand får midler til tre skip. Det ytes 230.000 kroner til restaurering av fiskeskøyta Nesebuen, 100.000 kroner til istandsetting av motoren i fiskebåten Andabeløy og 40.000 kroner til tilsyn og vedlikeholdsarbeid på Listerskøyta Vikre. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter mottar 400.000 kroner til drift- og vedlikeholdsoppgaver på forsyningsfartøyet Gamle Oksøy.

av admin, publisert 14. mai 2008 | Skriv ut siden