-Utfordringene fremover i Vest-Agder er fortsatt å prioritere strategier og tiltak, som imøtekommer behov for nyskaping og omstilling for å bedre konkurransekraften. Herunder fins også utfordringer med hensyn til å ta ut vekstpotensialet innen reiselivet og utnytte lokale fortrinn og ressurser, med tanke på å videreutvikle småsamfunn, skriver næringssjef Johan Pensgård i en rapport til Kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten som i dag ble behandlet i fylkesutvalget beskriver den effekten Vest-Agder har fått ut av de 21,44 millioner kronene Vest-Agder fylkeskommune mottok fra staten til regional utvikling i 2007.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2008 | Skriv ut siden